BACKGAMMON1ON1 COM

Få Backgammonnedladdningar - lek och segra med strategier och vägleder för varje jämnt

Grunderna av Backgammon

Backgammon är en underbar lek och lätt för. Dess rotar går långt tillbaka till det romerska väldet och för. Det hade lekts sedan århundraden tillbaka med lite ändring. Grundreglerna är ganska enkla, och det tar inte mer, än några noterar för att lära.

Stiga ombord av backgammon innehåller fyra områden, och i varje av dessa områden finns det sex tunna trianglar. Dessa trianglar är bekant, som ”peka”. Baserna av trianglarna startar från kantar av stiga ombord. En bomma för är närvarande i en mitt av stiga ombord, således ”klipp,” som stiga ombord in i till delar upp, som ses som ”det inre”, och ”yttre” stiger ombord av spelarna. Det finns trettio soldater, femton vit och femtonsvarten.

Soldaterna förläggas på olikt förlägger på stiga ombord. En spelare har fem soldater i hans inre att stiga ombord, på den mer ytterligare triangeln från brädena kantar. På den mest nearest triangeln finns det två fientliga soldater. I de yttre spelarna stiga ombord där är tre av hans soldater, stiger ombord två mer i hans fiende hem, och fem i hans yttre stiger ombord.

Flyttningen för två spelare i motsatsriktningen, som ens mål är att nå hans hem, stiger ombord och därefter att ta his lappar av stiga ombord. Efter allt har lappat har tagits bort från stiga ombord, därefter som den kan ansett som en seger. Jag ska får till ”den kan” delen sedermera i denna artikel.

Best online portals

More Links

Close